zadania wentylacji

Różnorodność systemów wentylacji jest bardzo duża. Różnią się między sobą budową, zasadą działania i możliwościami technologicznymi z punktu widzenia sposobu wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą:
• siły powodujące przepływ powietrza – wentylacja naturalna, wentylacja mechaniczna,
• czas działania – wentylacja ciągła, wentylacja okresowa,
• sposób organizowania wymiany powietrza – wentylacja ogólna, wentylacja miejscowa,
• kierunek transportu powietrza względem pomieszczenia – wentylacja nawiewna, wentylacja wywiewna, wentylacja nawiewno-wywiewna,
• różnica ciśnienia powietrza względem otaczających pomieszczeń – wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja podciśnieniowa,
• zakres uzdatniania powietrza – np. wentylacja z chłodzeniem, wentylacja z dowilżaniem itd.,
• prędkości transportu w przewodach nawiewnych – wentylacja o niskich, średnich i wysokich prędkościach przepływu powietrza w przewodach,
• liczba przewodów magistralnych – instalacje bezprzewodowe, jednoprzewodowe, dwuprzewodowe.

W celu pełnego charakteryzowania systemu używa się zwykle kilku określeń. Przykładowo wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna o działaniu okresowym z chłodzeniem.

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Skutki złej wentylacji w budownictwie mieszkaniowym
Złe samopoczucie, zaparowane szyby w oknach, grzyb i pleśń, nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience

Jakość powietrza wewnętrznego
Według amerykańskich statystyk ludzie spędzają 90% swego czasu w budynkach, z czego około 65% w domu. Co najgorsze, najbardziej wrażliwi na zanieczyszczenia powietrza są ci, którzy przebywają w domu najwięcej : dzieci, kobiety ciężarne, osoby starsze i chorzy.