zadanie

Nasza firma oferuje pomoc w znalezieniu informacji o systemach i urządzeniach wentylacyjnych.
Specjaliści reprezentujący  udzielają bezpłatnych drobnych porad. W biurze  można skonsultować projekt domu pod kątem rozwiązań wentylacyjnych, zasięgnąć opinii eksperta.

Ponadto  oferuje odpłatne doradztwo w pełnym zakresie zagadnień wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
W ramach odpłatnych usług oferujemy:
ocenę projektów instalacji,
opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych instalacji,
pomiary parametrów pracy instalacji,
doradztwo w zakresie wyboru systemów wentylacji i klimatyzacji do różnych typów obiektów.
Wadliwe działanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest w wielu wypadkach skutkiem błędów projektowych lub wykonawczych.
Stowarzyszenie oferuje możliwość odpłatnego wykonania opinii i ekspertyz zarówno budynków nowych, jak i modernizowanych.
Grupa doświadczonych specjalistów jest w stanie wykonać pomiary wydajności instalacji oraz parametrów środowiska wewnątrz budynku oraz ocenić zastosowane rozwiązania techniczne, a na podstawie oceny zaproponować działania zaradcze.

Badania rynkowe
stale monitoruje rynek wentylacyjny zbierając na potrzeby swoich członków informacje techniczne i gospodarcze. Cyklicznie przeprowadza między innymi analizę koniunktury – Barometr rynku wentylacji.