zadania wentylacji

Różnorodność systemów wentylacji jest bardzo duża. Różnią się między sobą budową, zasadą działania i możliwościami technologicznymi z punktu widzenia sposobu wymiany powietrza w pomieszczeniach. Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele kryteriów. Do najczęściej stosowanych kryteriów podziału należą: • siły powodujące przepływ powietrza – wentylacja naturalna, wentylacja mechaniczna, • czas działania – […]